Boomverzorging

De Specht is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in de verzorging en onderhoud van bomen. U kunt bij ons terecht voor het kappen en/of rooien van bomen, uitfrezen van wortels, snoeien van bomen, aanplant van nieuwe bomen, verplanten van bestaande bomen en het controleren van bomen op eventuele ziektes.

Bomen rooien

Opname van het werk op locatie. Hierdoor komt voor elke opdracht het meest optimale materieel ter plaatste waardoor wij concurrerend werken. De werkzaamheden nemen we in uitvoering nadat alle vereiste vergunningen zijn afgegeven.
Uitvoeren van de rooi werkzaamheden. De werkwijze is mede afhankelijk van de situatie ter plaatse:
Gecontroleerd vellen van de boom: de boom wordt omgehaald en vervolgens verwerkt.
Hiervoor moet uiteraard voldoende ruimte zijn.
Inzet van onze unieke telescoopkranen met klem; hiermee wordt de boom deel voor deel afgewerkt. We garanderen optimale veiligheid, minimale schade en snel, efficiënt en voordelig uitvoeren van het karwei.
We zetten ervaren en gecertificeerde klimmers in, indien de werkplek zelfs met onze kraan niet te bereiken is. Takken en stam worden deel voor deel gezaagd en gecontroleerd naar beneden gebracht.
We verwerken het rooi afval en stamhout; indien gewenst versnipperen we het takkenmateriaal.
We verwijderen de boomstronk en wortels.
Hiervoor beschikt De Specht over diverse machines; zgn stobbenfrezen.
We voeren stamhout en rooiafval af. Al het afgevoerde hout vindt een goede bestemming in hergebruik.

Heeft u een vraag rondom Bomen rooien? Neem gerust contact op met onze boom specialisten, zij voorzien u graag van een vakkundig advies.

Meer over bomen rooien

Bomen snoeien

Als een boom niet regelmatig wordt onderhouden, wordt deze soms te groot of te dicht voor zijn standplaats. Hierdoor kan het risico ontstaan van schade aan gebouwen of straatmeubilair. Tevens is het mogelijk dat takken te laag komen te hangen om het verkeer probleemloos door te laten. Vakkundig de bomen snoeien is dan de goede oplossing waarvoor u bij De Specht boomverzorging uitstekend terecht kunt.

Bomen snoeien kent verschillende vormen:

Begeleidingssnoei
Onderhoudssnoei
Vormsnoei zoals kandelaberen of knotten

Tevens is het mogelijk om specialistische (snoei)maatregelen door ons uit te laten voeren, zoals:

De kroon of delen van de kroon uitlichten om bijvoorbeeld mechanische belasting te reduceren
Het rondom innemen van de kroon, bijvoorbeeld om wind belasting op de boom te verminderen
Een kroonverankering aanbrengen.

Bij bomen snoeien is veel mogelijk, mede afhankelijk van het type boom en de conditie waarin de boom verkeert. Laat u daarom adviseren door de deskundigen van De Specht boomverzorging over wat wel en niet mogelijk is rondom bomen snoeien. Let op: ook voor snoeiwerk is soms een vergunningaanvraag nodig. Informeer vooraf bij de desbetreffende instanties.

Meer over bomen snoeien

Boomstronk verwijderen stobbenfrees

Nadat een boom is gerooid of gekapt, is het werk nog niet gedaan. Wat achterblijft is de boomstronk met de wortels, ook wel de stobben genoemd. De Specht boomverzorging heeft de juiste apparatuur om afdoende en efficiënt de boomstronk te verwijderen. Wij verwijderen dus niet alleen de boom, maar ook de boomstronk en wortels.

Boomstronk verwijderen – met Kraan
Als de locatie het mogelijk maakt zetten we onze kraan in om de boomstronk te verwijderen en te afvoeren.

Boomstronk verwijderen – met Stobben frees
Ook beschikt De Specht boomverzorging over diverse stobben frezen. Onze minifrees (met een breedte van 80 cm) kan zelfs de meest moeilijke plek bereiken om een boomstronk te verwijderen.
Afhankelijk van de diepte waarop we moeten frezen, moet er gekeken worden of er geen leidingen of kabels onder of naast de wortels liggen. Hiervoor moet u een zgn. Klic-melding laten maken.

Meer over het verwijderen van boomstronken

Hout en openhaard hout

De Specht levert openhaardhout aan huis binnen de regio Gooi.

Meer over openhaardhout